Ugradbene pumpe

Proizvodi
|
Pumpe i mlaznice
|
Ugradbene pumpe

FPN 1000 (10-1000/15-1000)

Jednostupanjska ili dvostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom ulijevo ili udesno, za vatrogasna vozila SLF 10/6 i TLF 2000.

 

Detail

FPN 2000 (10-2000/15-2000)

Jednostupanjska ili dvostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom ulijevo ili udesno, za vatrogasna vozila (H)LF 20, TLF 3000 and TLF 4000.

 

Detail

FPN 3000 (10-3000)

Jednostupanjska ili dvostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom ulijevo ili udesno, za TLF, SLF, FLF i industrijska vatrogasna vozila.

Detail

FPN 3000 (15-3000)

Jednostupanjska ili dvostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom ulijevo ili udesno, za TLF, SLF i FLF vatrogasna vozila.

Detail

FPN 10-4000

Dvostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom ulijevo ili udesno, za TLF, SLF i FLF vatrogasna vozila.

Detail

FPN 10-6000

Dvostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom ulijevo ili udesno, za TLF, SLF i FLF vatrogasna vozila.

Detail

FPN 10-8000

Jednostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom udesno za TLF, SLF i FLF.

Detail

FPN 10-10000

Jednostupanjska centrifugalna vatrogasna pumpa s rotacijom udesno za TLF, SLF i FLF.

Detail

FPN 40-250

Trostupanjska Ziegler visokotlačna pumpa.

 

Detail