Impressum

Ziegler d.o.o.

za proizvodnju vatrogasnih vozila i opreme

Vladimira Preloga 13

44320 Kutina

 

Telefon: +385 1 2455 929

Telefax: +385 1 2498 320

 

Član CIMC grupe

Nadležni Sud u Zagrebu

Poduzeće upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/43007-2

Matični broj subjekta 080377801             

Temeljni kapital: 11.560.800,00 kn uplaćen u cijelosti

Predsjednik: Wenjie Yan

Članovi uprave: Darijo Marinić