Algemene Informatie

Adresgegevens

Ziegler Brandweertechniek B.V. 
Industrieweg 20 
9672 AS Winschoten 

Directie

Marin Schouten

Contact

Phone +31 (0)597 - 45 68 88
Fax +31 (0)597 - 45 68 89
info@ziegler-nl.com

Kamer van Koophandel Groningen

Aansluitnummer 02321837

BTW nummer

NL 004238047801

Ziegler Brandweertechniek B.V. 
Industrieweg 20 
9672 AS Winschoten 

Disclaimer

Inhoud

Ziegler Brandweertechniek B.V., hierna te noemen ZIEGLER, verleent u hierbij toegang tot zieglerbrandweertechniek.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ZIEGLER behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. ZIEGLER spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ZIEGLER. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Verwijzingen and links

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZIEGLER nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZIEGLER.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZIEGLER, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.